A partir d'ara està disponible la subscripció RSS que permet rebre alertes quan hi ha canvis en aquesta web. T'oferim tres nivells de subscripció, en funció del teu interès:

RSS Prediccions XAC (Catalunya) i Novetats:  http://lap.uab.cat/aerobiologia/ca/rss-xac
RSS Prediccions EOLO-PAT ((Tenerife) i Novetats: http://lap.uab.cat/aerobiologia/ca/rss-eolo-pat
RSS Prediccions XAC (Catalunya) i EOLO-PAT (Tenerife) i Novetats:  http://lap.uab.cat/aerobiologia/ca/rss

Esperem que aquesta millora resulti d'utilitat.