Què és l'Aerobiologia

J. Belmonte y J.M. Roure

El terme Aerobiologia, utilitzat per primer cop per Meier als anys 30, es va adoptar plenament per referir-se a la disciplina que s'ocupa de l'estudi dels organismes vius aerotransportats, la seva diversitat, modes de vida, dependència i, al mateix temps, repercussió a l'entorn. S'ha definit l'aerobiologia com l'ecologia de l'atmosfera (1). Malgrat que el 1873 Blackley ja realitzava estudis en aquest sentit (2), no va ser fins el segle XX, a la dècada dels anys 40 que, amb la celebració del Symposium on extramural and intramural aerobiology (3), aquesta discuplina pren més força.

Entre les nombroses disciplines científiques que implica l'aerobiologia trobem la Botànica, ja que els vegetals formen pòl·lens i espores que alliberen a l'atmosfera, i la Medicina, a causa de la notable proporció d'aquests pòl·lens i espores que interfereix amb la salut de les persones.

(1) Edmonds RL, Benninhoff WS. Aerobiology and its modern applications. US/IPB Aerobiology Report nº 3. Botany Department, University of Michigan, Ann Arbor, Michigan, 1973: 1-18.
(2) Blackley CH. Experimental researches on the causes and nature of Catarrhus Aestivus (Hay fever or Hay asthma), 1873: 1-202. (Reprinted by Dawson's. London, 1959).
(3) Moulton S ed. Aerobiology. Amer. Assoc. Adv. Sci., Washington, 1942; 17: 1-289.