Nivells actuals dels principals pòl·lens i espores al·lergògens

Aerobiologia de Planes de Son. Prediccions

Comparativa de totes les estacions de Catalunya | Barcelona | Bellaterra | Girona | Lleida | Manresa | Roquetes | Tarragona | Vielha | Planes de Son

30 de gener a 05 de febrer de 2023

Tàxons pòl·lens Planes de Son
📷📄Parietària (Urticaceae)0 =
📷📄Gramínies (Gramineae (Poaceae))0 =
📷📄Olivera (Olea)0 =
📷Avellaner (Corylus)2 A
Crucíferes (Cruciferae (Brassicaceae))0 =
📷Freixe (Fraxinus)0 =
📷Melcoratge (Mercurialis)0 =
📷Om (Ulmus)0 =
📷Vern (Alnus)0 =
📷📄Xiprers (Cupressaceae)1 =
Tàxons espores fongs  
📄Alternària (Alternaria)0 =
📄Cladosporium (Cladosporium)1 =

📷Fotos de la planta, 📄Fitxa Botànica

Si vols veure les plantes, visita la web de Plantes al·lergògenes.


Clau
Nivell actual Predicció
0 Nul A Augment
1 Baix = Estable
2 Mig D Descens
3 Alt ! Situació
excepcional
4 Màxim