MedPalyno 2017

La XAC (Xarxa Aerobiològica de Catalunya) organitza MedPalyno 2017 en nom de la Asociación de Palinólogos de Lengua Española (APLE), el Gruppo di Palinologia e Paleobotanica della Società Botanica Italiana (GPPSBI) i de la Association des Palynologues de Langue Française (APLF).

El Mediterranean Palynology Symposium 2017 tindrà lloc al centre de la ciutat de Barcelona (UPF School of Management, Balmes 132-134), del 4 al 6 de setembre de 2017.

Per primera vegada, tres societats palinològiques de la Mediterrània (d'Espanya, Itàlia i França), a més de palinòlegs de Grècia, organitzen un simposi conjunt. La diversitat de temes relacionats amb el pol·len i les espores, juntament amb la multiculturalitat dels participants, proporcionarà un fòrum per l'anàlisi, discussió i d'intercanvi idees entorn de les darreres investigacions, oferint grans oportunitats per a futures col·laboracions interdisciplinàries.

 

Tota la informació està disponible a: 

Abstracts Book: