La Societat Catalana d'Al·lèrgia i Immunologia Clínica (SCAIC) i la Xarxa Aerobiològica de Catalunya (XAC) presenten la predicció de pol·linització per a aquesta primavera a Catalunya.

A Catalunya, un milió i mig de persones pateixen alguna patologia al·lèrgica, provocada pels pòl·lens en un 40% dels casos. Els pòl·lens estan considerats com la primera causa de rinitis (25% de la població) i la segona causa d’asma (12% de la població). Per això la seva quantificació és important perque ajuda a la detecció i prevenció de les al·lèrgies.

Segons dades conjuntes de la XAC de l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la UAB (ICTA-UAB) i de la SCAIC, els tipus de pol·len més abundants a l’atmosfera de Catalunya i que més afecten els pacients al·lèrgics, són les cupressàcies (23%), el plàtan d'ombra (10%), la parietària (6%), l’olivera (5%), les gramínies (4) i les quenopodiàcies o blets (3%).

La primavera pol·línica 2015 vista des de la XAC:

  • Les pol·linitzacions primaverals han començat amb un cert retard (perquè l'hivern ha estat fresquet), però venen molt fortes (gràcies a les pluges de la tardor). Vegeu el gràfic al final d’aquest apartat.
  • Quan coincideixen amb pluges perden importància, perquè les gotes d'aigua arrosseguen el pol·len cap al terra. Ha passat de manera molt clara amb el pol·len de xiprer, pollancre, pi i plàtan, que les darreres setmanes han deixat reguerols de polsim groc al terra. La pluja i les temperatures primaverals també han ajudat a que de seguida es formin fulles i, possiblement, aquestes pol·linitzacions quedaran escurçades en el temps.
  • Però la mateixa pluja que neteja l'aire de pol·len d'arbres i arbusts (i la neu acumulada a muntanya quan es desgeli) serveix de reg per a les plantes herbàcies i els arbres de primavera i estiu i ens podem trobar que així que la temperatura s'estabilitzi a primaveral tinguem pol·linitzacions importants de parietaria, gramínies, plantatge i blets, i d'olivera, entre d'altres. 
  • Alguna cosa podria canviar aquestes prediccions que ara mateix poden ser preocupants pels al·lèrgics? Si, tot podria canviar si la primavera fos molt plujosa i si les temperatures primaverals passessin a ser elevades, perquè podrien fer que les floracions i pol·linitzacions passessin més ràpidament i per tant afectant durant menys temps.

IMPORTANT: Els pics importants de pol·linització viscuts enguany podrien haver convertit en al·lèrgiques a persones fins ara només sensibilitzades. Si fos el cas, recordeu que és important tenir el diagnòstic per part d'un especialista, aprendre a reconèixer la planta que ens causa problemes i fer el seguiment de la informació aerobiològica, que no ens cura però ens pot ajudar a planificar l'activitat i a millorar la qualitat de vida.


Les pol·linitzacions primaverals han començat amb un cert retard, però venen molt fortes

Més informació:

LES AL·LÈRGIES A CATALUNYA, primavera 2015
http://lap.uab.cat/aerobiologia/general/userfiles/files/SCAIC-XAC_Primavera_2015_def.pdf

 

Per visualitzar gràfiques de la dinàmica anual de cada tipus de pol·len i espora a les localitats estudiades:
http://lap.uab.cat/aerobiologia/ca/localities