UAB - Temps Real

v4 - 2023/03/17

Observació Automàtica del Pol·len en Temps Real

SwisensPoleno Mars

La XAC, en el marc d'un conveni amb Qualitas 4 Health i Swisens, està col·laborant en el desenvolupament d’un model d'observació automàtica del pol·len i d'altres aerosols en temps real en base a la intel·ligència artificial.

La tecnologia de mesura es fonamenta en el mostreig i enregistrament de les partícules aerovagants per part d'un equipament (SwisensPoleno Mars) el qual n'obté un parell d'imatges (holografies digitals) a 90º de cadascuna de les partícules captades.

Aquests parells d'holografies digitals són immediatament classificades com a un determinat tipus pol·línic o d'altres aerosols a partir d'un model entrenat prèviament mitjançant mostres reals de diferents tipus d'aerosols.

Si be aquests entrenaments fa alguns anys que s'estan desenvolupant en les regions centreeuropees com a la xarxa automàtica de monitoratge del pol·len de Suïssa operada per MeteoSwiss, aquest desenvolupament per al territori mediterrani és totalment pioner i complex donada la gran varietat de tipus pol·línics existents a la nostra regió.

Qualitas 4 Health     Swisens

Dades de l'estació

Ubicació Campus de la UAB, Cerdanyola del Vallés 📍
Dispositiu SwisensPoleno Mars (ID: Poleno-25)
En servei des de maig de 2021

Exemple de nivell Actual de risc d’al·lèrgia

  Atenció: Dades en revisió. El model de càlcul de les concentracions està en ple desenvolupament.

  • Taxon: Xiprers (Cupressàcies)
  • Darreres 48 hores (de dades disponibles)
  • Dada: Nivell Actual de risc d’al·lèrgia basat en la concentració de les darreres 48 hores. Escala 0-4. [ 🟢 🟡 🟠 🔴 ]
  • Integral de pol·len del dia: 1142.73 P/m³
Xiprers - Nivell Actual = MÀXIM (4) 🔴

Gràfica de mesures en temps

  Atenció: Dades en revisió. El model de càlcul de les concentracions està en ple desenvolupament.

  • Taxon: Xiprers (Cupressàcies)
  • Dades: Concentracions horàries

🤝 Classificador emprat amb el consentiment de MeteoSwiss