La XAC, en el marc d'un conveni amb Qualitas 4 Health i Swisens, està col·laborant en el desenvolupament d’un model d'observació automàtica del pol·len i d'altres aerosols en temps real en base a la intel·ligència artificial.

La tecnologia de mesura es fonamenta en el mostreig i enregistrament de les partícules aerovagants per part d'un equipament (SwisensPoleno Mars) el qual n'obté un parell d'imatges (holografies digitals) a 90º de cadascuna de les partícules captades.

Aquests parells d'holografies digitals són immediatament classificades com a un determinat tipus pol·línic o d'altres aerosols a partir d'un model entrenat prèviament mitjançant mostres reals de diferents tipus d'aerosols.

Si bé aquests entrenaments fa alguns anys que s'estan desenvolupant en les regions centreeuropees com a la xarxa automàtica de monitoratge del pol·len de Suïssa operada per MeteoSwiss, aquest desenvolupament per al territori mediterrani és totalment pioner i complex donada la gran varietat de tipus pol·línics existents a la nostra regió.

Qualitas 4 Health     Swisens

 

Consulta la informació a l'apartat: UAB - Temps Real